Àfrica des d’Occident: una mirada esbiaixada

Text publicat originalment al blog del CCCBlab.

Font: Pixabay: Domini Públic

L’exposició «Making Africa» convida a reflexionar sobre el poc que coneixem el continent africà i com l’observem històricament des d’un prisma occidental o eurocèntric, fent servir les nostres categories i els nostres codis. Què en sabem, de l’Àfrica? Qui ens en parla? Com i per què ho fa? Per què no en sabem més coses? Com la mirem?

Qüestionem el mapa

Un mapa és una representació simbòlica que destaca relacions entre elements dins d’una superfície o un espai. Durant molts anys el mapa africà va ser descrit i dissenyat sota la influència del colonialisme europeu o occidental. Això va provocar un biaix històric en la manera de veure el continent, en la manera de conèixer una realitat que ens ha estat presentada com a molt llunyana: Europa com a punt de referència que senyala i defineix altres codis, altres categories, altres realitats. L’Àfrica com l’altre, com a quota d’alteritat. Com tot allò que nosaltres no som: com allò que ens ajuda a definir-nos.

Els humans fem servir divisions contradictòries, geogràfiques o conceptuals, segons que ens convingui. Fem servir el concepte Europa per definir el continent humanista per excel·lència, posicionant-nos en el centre del coneixement, amb les conseqüències que això té en el nostre mapa mental respecte a la resta del món. D’altra banda, sovint fem servir el terme Amèrica quan volem dir Estats Units, i creem el subconjunt Amèrica llatina, països àrabs, Àfrica negra o Països Catalans per parlar d’un seguit de països o territoris amb una llengua o cultura compartides. Però, en canvi, no fem servir conceptes com ara «països cristians». Per què? Un altre exemple curiós és l’ús de la paraula Mediterrani, que ha passat de fer-se servir com a centre a utilitzar-se com a frontera. De considerar el Mediterrani com a bressol de civilitzacions, com un tot que uneix tres continents, a fer-lo servir conceptualment per definir una riba, la dels països del sud d’Europa, que es comparen amb els països nòrdics, o fins i tot com una frontera que ens separa d’un altre món, que no és el nostre.

Fins i tot fem servir conceptes asimètrics com Global North i Global South, on casualment Austràlia forma part del nord global i la Xina, del sud. Aquests conceptes, juntament amb d’altres com països en vies de desenvolupament, països emergents o tercer món, només ajuden a jerarquitzar altres realitats, situant-les en una altra categoria, un altre nivell, un altre plànol, on es fa més difícil la interacció d’iguals. Són maneres més o menys afortunades d’evitar dir la paraula inferior.

Dit això, com i quan fem servir el concepte Àfrica? Es pot considerar Àfrica com un tot? És convenient fer servir l’Àfrica com una unitat cultural, geogràfica o econòmica? Si un sintagma és un conjunt de paraules que mantenen una relació de sentit en el moment de la seva pronunciació o escriptura, com a conjunt, l’Àfrica no actua com a tal. Ni com una divisió homogènia ni com una unitat de coneixement. Els diversos grups humans habitants hi tenen diferències culturals, lingüístiques i econòmiques evidents. Un dels punts que sí que comparteixen bona part dels països africans és la seva herència colonialista, com a hereus o víctimes d’un mateix passat. L’Àfrica és un sistema dividit en elements que es relacionen entre si. Per analitzar-lo, cal, doncs, estudiar aquestes relacions i com n’afecten la globalitat, que adquireix un significat més enllà de la suma de les parts.

Repensem, doncs, el mapa. Qüestionem-lo. Si totes les paraules importants són polisèmiques, pensem quin sentit es vol donar quan fem o fan servir el terme Àfrica.

Repensem la història

Com diu l’activista feminista nigeriana Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, l’època moderna es va caracteritzar per un nombre de processos històrics que inclouen la colonització europea de l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina. Aquest procés va evocar el desenvolupament del capitalisme i la industrialització, així com la creació d’estats nació, l’augment de les disparitats regionals en el sistema mundial i l’estratificació de la població mundial segons la seva raça i el seu gènere, cosa que provocà una hegemonia cultural euroamericana a escala mundial.

Ha estat Occident qui ha definit i explicat la història d’Àfrica, el seu relat, i amb això ha provocat un biaix obvi en la nostra percepció sobre el continent, que s’ha centrat en la visió històrica d’un continent necessitat, més que no pas en les col·laboracions africanes a la història de la humanitat. Queda clar que l’Àfrica pateix un biaix sistèmic: està subrepresentada a nivell de contingut, de participació i de perspectiva. Partim, doncs, d’un apriorisme incorrecte. Hem d’incrementar, doncs, el nombre de veus que parlin de i des de l’Àfrica, així com la seva contextualització dins el discurs global. I cal fer-ho evitant caure en un reconeixement de quota, sense una aproximació paternalista, sinó cercant un interlocutor vàlid, amb una acceptació sincera de l’altre. És per això que fa temps que s’està reclamant un procés de descolonització del coneixement. El 1984 l’escriptor nigerià Chinua Achebe ho va reclamar en una entrevista, amb una frase inclosa a l’exposició: «Mentre els lleons no tinguin els seus propis historiadors, els relats de caça sempre glorificaran els caçadors».

Però Occident té uns sistemes de gestió social i del coneixement molt definits, i l’acadèmia només accepta l’existència d’altres grups quan aquests s’adapten a la seva manera de fer. Per desgràcia, sovint entenem la multiculturalitat o integració com a col·lectius que s’adapten al nostre cànon.

Com podem fer, doncs, que les institucions africanes puguin contribuir al cànon global sense ser assimilades? El concepte mateix de cànon és encara vigent? Les universitats africanes han de poden parlar de continguts locals, però no són vàlides per parlar de ciència? Donaríem el mateix valor a una publicació científica publicada a Harvard que a la Universitat de Nairobi? Com ens relacionem amb altres formes de coneixement, algunes fins i tot sense tradició escrita? Quins són els punts reals que afavoreixen l’intercanvi epistemològic? Queden, doncs, moltes qüestions per resoldre.

average-number-of-edits-wikipedia

 A la Viquipèdia hi ha cent vegades més articles georeferenciats sobre França que sobre tota l’Àfrica. I només un 25% dels continguts sobre l’Àfrica subsahariana s’editen des d’allà.

La doble mirada

En aquesta línia, Oyěwùmí fa unes reflexions molt interessants sobre l’anàlisi de gènere des d’una perspectiva africana, eliminant-ne alguns conceptes preestablerts pel pensament occidental. Per exemple, qüestiona la mateixa dicotomia home-dona, tot relacionant-la amb el rol central de la família nuclear com a espai aïllat dins de la societat europea, on la identitat i el rol de la dona estan predefinits històricament i on la dona lluita per l’alliberament. Oyěwùmí ens aporta aquesta necessària doble mirada, quan ens explica que la nostra realitat no és l’única possible, i tampoc no ho són les nostres categories, i en posa com a exemple els diferents sistemes d’organització social i familiar de diverses comunitats africanes, en què el rol històric de les dones no té res a veure amb la realitat occidental.

Un altre exemple, no africà però que ens serveix per conèixer el món islàmic, és Sirin Adlbi Sibai, investigadora arabista hispanosiriana que estudia els feminismes islàmics i en fa una revisió, tot proposant la construcció i el desenvolupament d’un pensament islàmic descolonial. Sirin Adlbi Sibai ens explica una altra manera de veure l’Islam i en particular les dones, partint de la tesi que el pensament islàmic contemporani també ha estat influït per les formes clàssiques de poder, importades de la modernitat occidental. També denuncia la dificultat del diàleg intercultural, quan des d’Occident assumim les mateixes categories com a universals per intentar entendre una altra cultura, un altre sistema de valors.

En un moment de crisi identitària, Europa necessita l’Àfrica més que mai. Estem en un moment de reafirmació i qüestionament de nosaltres mateixos, però estem reforçant els codis propis negant-ne la resta, construint murs i fronteres que delimitin la nostra identitat, intentant convertir Europa en l’espai segur i la resta, per definició, en un espai no segur. Aquesta percepció de la pròpia fragilitat ha donat peu als populismes que estan a les portes ‒o a dins‒ de diversos parlaments, amb discursos identitaris on es nega i es criminalitza l’altre per ser diferent.

Podem combatre aquest discurs de la por coneixent millor l’altre. Com explica Carlos Bajo en un interessant article en aquest mateix blog, Internet i les xarxes socials estan fent que milers de noves veus africanes reclamin el seu espai d’atenció. Han sorgit centenars de col·lectius que incideixen en accions polítiques i socials per desmantellar l’actual statu quo dels diversos estats africans. Després de segles de silenciar-los, el mínim que podem fer és parar l’orella. Tots podem ampliar la diversitat del nombre de veus que digerim diàriament als nostres timelines, i cercar aquesta necessària doble mirada. L’Àfrica com a mirall que ens interpel·la, ens defineix i ens qüestiona.

Bibliografia

100 Anys de biblioteques…i ara què?

100 anys de biblioteques
100 anys de biblioteques

text publicat originalment aquí

Com va mencionar el mateix Prat de la Riba, les biblioteques són un espai comú a totes les disciplines intel·lectuals. El mateix passa amb Internet. Fa cent anys la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat va ser creada amb una clara voluntat d’alfabetització social, de socialització del coneixement. Les bibliotecàries van assumir un cert rol d’activisme cultural, que encara mantenen, promovent l’accés a la cultura independentment de l’origen i la posició social dels ciutadans. Actualment, el gran gruix de processos de creació, processament i comunicació de la informació tenen lloc a la xarxa. És per això que les bibliotecàries han de reforçar el seu rol de facilitadores i acompanyar a la
ciutadania en el seu procés d’alfabetització digital.
La biblioteca és i ha de continuar sent un espai de descoberta, un espai de socialització de la informació i d’accés al coneixement, independentment del format en el qual aquest es presenti. Les bibliotecàries han d’aprofitar la seva expertesa en catalogació i gestió de la informació per facilitar al ciutadà l’establiment de noves habilitats de cerca que ens permetin generar nous criteris i noves jerarquies dins de l’immens univers que és Internet. Són més necessàries que mai. En un món líquid, ens poden ajudar els ciutadans a seleccionar entre milers de fonts, a fer-ho amb esperit i sentit crític. Amb l’alfabetització digital, les biblioteques han de convertir-se en un node referent, bàsic i necessari de la nostra xarxa.
Poden promoure la capacitat de síntesi, ajudar-nos a fer connexions
entre fonts disperses, amb l’objectiu de generar un relat unificat, un
context. En el fons, es tracta de continuar promovent la curiositat per aprendre. És relativament fàcil, ja que ho porten fent molts anys.

Viquipèdia i Andorra

Exlibris Casa Bauró 19
Exlibris Casa Bauró 19

Text publicat originalment a Ex libris Casa Bauró – Número: 19/ 2016

En aquesta comunicació parlarem de la Viquipèdia, la seva història, la seva relació amb Andorra i l’impacte que aquesta té en el corpus de l’enciclopèdia col·laborativa, així com dels diferents projectes i activitats duts a terme per l’Associació Amical Wikimedia amb diferents institucions culturals i educatives andorranes. Amical Wikimedia és una organització independent i sense ànim de lucre que promou principalment la Viquipèdia, i que té com a objectiu que la suma de tot el saber humà estigui disponible lliurement en català, i que tot el coneixement sobre la cultura catalana sigui accessible per a tothom en qualsevol llengua.

1.Introducció: Què és la Viquipèdia?

La Viquipèdia és una enciclopèdia lliure escrita col·laborativament per voluntaris d’arreu del món. Va ser creada el gener del 2001 per Jimmy Wales i Larry Sanger. Quinze anys després, el gener de 2016 tenia més de 38 milions d’articles en 290 idiomes, dels quals 5 milions en anglès i 495.000 en català. S’ha convertit en l’obra de referència més gran i popular d’Internet, amb més de 500 milions d’usuaris que visiten unes 18.000 milions de pàgines mensualment,  convertint-la en una de les deu pàgines web més visitades del món.

Els seus editors són voluntaris. Per escriure un article fan una síntesi del coneixement existent a llibres, publicacions especialitzades, revistes o altres fonts publicades, sempre indicant la font d’on s’ha tret la informació, amb l’objectiu de facilitar la traçabilitat i fomentar l’esperit crític en el lector.

Es tracta d’una enciclopèdia elaborada col·laborativament per alguns dels seus propis lectors. Molta gent millora constantment els articles, realitzant-hi milers de canvis que s’enregistren íntegrament en els historials de cada veu i que es poden veure en una pàgina de canvis recents. Tots els articles sempre són millorables: corregint faltes d’ortografia o de gramàtica, millorant-ne la redacció, ampliant-ne el contingut i millorant-ne les referències bibliogràfiques. Està escrita per persones de totes les edats, gènere, origen, professions i situació social, que dediquen part del seu temps lliure a compartir el seus coneixements amb la resta del món, en la seva llengua i de manera desinteressada.

 1. El primer article en català es va escriure…a Andorra!

El 16 de març de 2001 en Daniel José Queraltó va marcar una fita en la història d’Internet gairebé sense ser-ne conscient. Va ser la primera persona en crear un article a Viquipèdia en llengua no anglesa a nivell mundial, i ho va fer des de casa seva, a Andorra. Queraltó participava en la versió anglesa i -en veure que feia servi programari lliure- va decidir encetar una versió en la seva llengua. A nivell tècnic, la Viquipèdia en català fou la tercera en ser creada, pocs minuts després de la versió alemanya. Però la versió en català va ser la primera en tenir articles, ja que la versió alemanya va romandre més de dos mesos latent, amb el domini creat però sense articles. El primer article en català fou Àbac, el segon Abadia, el tercer abadessa… i així es va anar creixent fins arribar al mig milió el 2016.

Actualment la Viquipèdia en català és la dissetena pel que fa a nombre d’articles, una xifra que reflecteix l’activisme de la comunitat catalanoparlant a la xarxa.

L’any 2008 es va fundar l’Amical Wikimedia, una organització independent i sense ànim de lucre. L’entitat té com a objectiu que la suma de tot el saber humà estigui disponible lliurement en català i que tot el coneixement sobre la cultura catalana sigui accessible per tothom en qualsevol llengua. Reconeguda oficialment com a organització temàtica per la Fundació Wikimedia des de 2013, va ser la primera organització dins d’aquest moviment que organitzada en relació a un àmbit temàtic -la llengua catalana- ja que la resta d’organitzacions del moviment fins el moment estaven organitzades a nivell estatal. Des de la seva creació, Amical Wikimedia organitza diverses activitats i projectes arreu dels territoris de parla catalana. El 2014 va rebre el Premi Nacional de Cultura 2014 atorgat per la Generalitat de Catalunya.

 1. Com surt Andorra, a la Viquipèdia?

Andorra és un dels estats més petits del món, amb 468 km², però amb una cultura i història mil·lenària. L’article Andorra està disponible en 238 idiomes diferents a Viquipèdia.

Només a la Viquipèdia en català ja hi ha més de 750 articles dins de la categoria Andorra, incloent entrades sobre biografies, cultura, geografia, política, economia o transports andorrans, entre d’altres, que sumaven un total de 4,4 milions d’octets d’informació a gener de 2016. A Wikimedia Commons, la mediateca de la Viquipèdia, hi ha milers de fitxers relacionats amb Andorra, disponibles per ser reutilitzats lliurement per la ciutadania, tant a la Viquipèdia, com a altres llocs web, fins i tot amb finalitat comercial.

Pel que fa a voluntaris, només hi ha una dotzena de viquipedistes andorrans identificats com a tals a la Viquipèdia en català. La no obligatorietat d’identificar la ubicació geogràfica del viquipedista i la gran quantitat d’articles existents sobre temàtica andorrana fa pensar que, a la pràctica, la xifra de viquipedistes andorrans ha de ser molt superior.

 1. Difonent Andorra en obert

A Andorra tenen o han tingut lloc diversos viquiprojectes amb l’objectiu de difondre Andorra a la Viquipèdia i la Viquipèdia a Andorra. Aquí es destaquen alguns:

 • Wiki Loves Monuments: Amb motiu de les jornades Europees de Patrimoni, anualment des de 2010 s’organitza un concurs fotogràfic a nivell mundial, amb l’objectiu de fotografiar els monuments de cada país del món i penjar-ne les fotos a Wikimedia Commons, el repositori audiovisual de la Viquipèdia. El 2011 Andorra va esdevenir el primer estat del món en tenir tots els seus monuments catalogats fotografiats a Viquipèdia, gràcies en part a l’organització del concurs Wiki Takes Andorra, un safari fotogràfic organitzat pels voluntaris d’Amical Wikimedia per a documentar tot el patrimoni Andorrà.
 • Bibliowikis: Des de 2013 diverses biblioteques andorranes, liderades per la Biblioteca Pública de Govern i la Biblioteca Nacional d’Andorra, col·laboren amb el projecte bibliowikis, editant articles de Viquipèdia relacionats amb temes andorrans i organitzant tallers d’edició wiki i viquimaratons. Un exemple és la Viquimarató que es va fer a la Biblioteca Nacional per millorar l’entrada d’Esteve Albert i Corp, durant la celebració de l’Any Esteve Albert.
 • Universitat d’Andorra: El 2014 la universitat d’Andorra va organitzar una conferència on es va explicar el potencial de Viquipèdia a l’aula: Quan els estudiants editen la Viquipèdia en el marc d’un projecte educatiu milloren el seu aprenentatge significatiu, col·laboren en una obra molt consultada, consultant i referenciant diverses fonts i entenent que el coneixement no és monolític ni únic. L’objectiu és incorporar els estudiants en aquest procés, fent que millorin veus relacionades amb el currículum de l’assignatura. La universitat està estudiant incorporar aquestes pràctiques innovadores a l’aula.
 • Casa Rull: El febrer de 2016 El Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística del Govern d’Andorra en col·laboració amb Amical Wikimedia va organitzar una jornada de treball viquipedista al Museu Casa Rull de Sispony (La Massana) amb l’objectiu d’eixamplar el col·lectiu de viquipedistes actius a Andorra i millorar la presència del museu i d’altres institucions culturals andorranes.
 • Viquiprojecte Andorra: El Viquiprojecte Andorra és una pàgina de la Viquipèdia on els viquipedistes voluntaris es posen d’acord sobre quins articles de la Viquipèdia relacionats amb Andorra cal millorar.

5. Recomanacions futures

A continuació es fan un parell de recomanacions que podrien facilitar la difusió andorrana a Viquipèdia i a Internet en general:

 • Adaptar la llei de propietat intel·lectual per incloure la llibertat de panorama. El punt 1.j de l’actual Llei sobre drets d’autor i drets veïns inclou les obres d’arquitectura com a protegides pels drets d’autor. Això significa que -a títol pràctic- no es poden fer ni compartir “legalment” fotografies d’aquells edificis on l’arquitecte no hagi mort fa més de 70 anys. Això limita molt la difusió de continguts audiovisuals andorrans amb totes les garanties. Es recomana canviar la llei i adaptar-se al què es coneix com Llibertat de Panorama, existents, entre d’altres, a l’Estat Espanyol.
 • Publicar materials de govern amb una llicència oberta. Per tal de garantir l’accés ciutadà als continguts generats pel govern andorrà, es recomana començar a utilitzar les llicències Creative Commons per aquells materials generats amb diners públics. Poden ser fotografies de premsa, informes, documentació o webs públiques, entre d’altres.
 1. Bibliografia

Quatre anys després del nou Pla de Museus

Per ESO/A. Fitzsimmons (http://www.eso.org/public/images/potw1320a/) [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via la Wikimedia CommonsCan you hear me Major Tom?

El març de 2012 el llavors conseller Ferran Mascarell i Canalda va presentar la seva proposta de Bases per a un nou Pla de Museus que havia de desenvolupar-se entre 2012 i 2020.

Mascarell va dissenyar un pla de museus basat en un sistema de constel·lacions, on els grans museus liderarien un conjunt de set xarxes territorials. Les institucions que havien de fer de capçalera eren el Museu Nacional d’Art de Catalunya; el Museu Nacional de Ciències Naturals; el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, i un quart àmbit format a partir del Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Arqueologia, el Museu d’Etnologia i el Museu de la Ciència i la Tècnica. Mascarell recuperava així l’antiga proposta de creació d’un Museu Catalònia. També s’impulsava la creació d’una Col·lecció Nacional d’Art, la Col·lecció Nacional de Fotografia i els Dipòsits Nacionals d’Art i Arqueologia.

Es tractava d’una presentació funcionalista de tipus Powerpoint, on es marcaven les línies de treball de la conselleria pel que fa al patrimoni i al conjunt de museus, però no s’argumentaven les decisions ni es contextualitzava la informació. La presentació era el propi pla i el pla era la presentació. S’anunciaven els canvis, grans canvis, però no hi havia documentació publicada per poder contextualitzar-los. Es mostrava una visió del patrimoni com un eix identitari i vertebrador del territori, però a l’hora -al meu parer- estava esbiaixat cap a esforçar-se en mostrar el potencial econòmic del mateix.

Què se n’ha fet de totes aquelles propostes?

Constel·lacions

Des les quatre constel·lacions que havien d’estructurar el sistema museístic (xarxa MNAC, la Xarxa del nou Museu d’Història de Catalunya, Xarxa Museu Nacional de Ciències Naturals i Xarxa MACBA) sembla ser que el MNAC va ser un dels primers en posar fil a l’agulla, constituint a finals de 2014 la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, establir una progressiva col·laboració real amb els museus integrants. Pel que fa a la part arqueològica es va treballar en la marca Arqueoxarxa, però fa temps que no actualitzen ni el seu portal ni els seus perfils de xarxes socials. Els museus d’història van organitzar la XMHCAT. Els Museus Etnològics van obrir un blog, desactualitzat des de 2013.

:Nota: Secció actualitzada gràcies a la informació facilitada per Daniel Zapater en els comentaris del post

Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Basant-se en el model cultural anglosaxó, es va crear l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i progressivament es va anar dotant de responsabilitats i recursos, amb l’objectiu de millorar l’eficiència del sistema de museus. L’ACPC ha anat fent bona feina de gestió els darrers anys. El febrer de 2016 es va anunciar que Àlex Susanna s’incorporaria a l’equip directiu per donar-li contingut polític a l’agència. Caldrà veure quines competències se li assignen i vigilar el risc de solapament amb les assignades a Jusèp Boya, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

Col·leccions nacionals i dipòsits nacionals

El pla proposava la creació d’una col·lecció nacional d’art i una altra de fotografia. A 2016 no tinc constància de la creació de la col·lecció nacional d’art però sí de la creació, el 2015, d’un nou Pla Nacional de Fotografia, on es menciona de nou la creació d’una col·lecció nacional. Pel que fa als dipòsits nacionals, no he trobat informació sobre la creació dels mateixos.

Amb aquest pla a mig executar, l’estiu de 2015 es va encetar la redacció d’un nou pla de museus 2015-2025.

Quatre anys després… s’està fent bona feina? Es van presentar més coses de les que mai es faran? Les col·leccions nacionals són només un camp més en les metadades o són projectes reals? Les noves propostes de museus (Arquitectura, fotografia, llibre, Ermitage…) desvien o accentuen el pla de museus inicial? Com es fa tot això amb un 0,7% del pressupost?

.. què en penseu?

 

Foto: ESO/A. Fitzsimmons [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

 

 

La nova pedra de Rosetta

Text publicat originalment al blog del CCCBlab.

LA NOVA PEDRA DE ROSETTAArxiu de mostres geològiques marines de l’Institut Alfred Wegener d’Investigació Polar i Marina (AWI), Alemanya 2007. Font: Wikimedia Commons

Amb més de 15 milions d’elements compilats en tan sols tres anys, Wikidata està cridada a convertir-se en el repositori central de dades obertes a escala mundial. L’esperada promesa del linked open data sembla ser que per fi ha arribat: una base de dades multilingüe, completament oberta, de domini públic, que pot ser llegida i actualitzada tant per humans com per màquines. Molta més informació gratuïta i a l’abast de molta més gent, en el seu idioma. Gràcies al seu sistema d’informació estructurada i en format obert, ens permet fer-li preguntes dinàmiques, com, per exemple, quines són les ciutats més grans del món amb una alcaldessa o quants ministres són al seu torn fills de ministres, entre moltes altres. Amb Wikidata estem davant d’un nou pas endavant en la democratització de l’accés a la informació. És per això que el més important ara són les preguntes que ens fem. Quina informació volem documentar? Com la podem arribar a contextualitzar? Com afecta aquesta nova eina la gestió del coneixement?

Amb l’arribada d’Internet, hem assumit que tota la informació queda a un clic de distància. Milers de persones d’arreu del món hi pengen les seves creacions de manera desinteressada. Guies, manuals, fotos, vídeos, tutorials, enciclopèdies i bases de dades. Tota la informació a l’abast. La Fundació Wikimedia promou diversos projectes amb l’objectiu que la suma de tot el coneixement arribi a tota la humanitat de manera gratuïta en la seva llengua, i la Viquipèdia n’és un dels projectes més reeixits. La seva versió en anglès va arribar als cinc milions d’entrades a l’octubre del 2015. Però aquesta versió és culturalment esbiaixada, amb una sobrerepresentació de la cultura occidental. De fet, només considera un 30 per cent dels epígrafs existents en la resta dels 287 idiomes que formen el projecte Viquipèdia, amb més de 34 milions d’articles en total. Molts dels articles sobre una cultura determinada només existeixen en la seva llengua. Només cal mirar els mapes d’elements geoposicionats. Hi ha molta feina a fer: s’ha arribat a estimar que una enciclopèdia completa avui dia hauria de tenir uns cent milions d’articles. Ara que sabem que es pot fer i que tot és a un simple clic, volem tenir la biografia de tots els escriptors hongaresos disponible en una llengua que entenguem, i ho volem ara. Les diferents comunitats wiki locals arreu del món intenten compilar de la millor manera possible la seva cultura en la seva llengua, però sovint tenen poca capacitat d’incidència en el corpus global del projecte. Hi ha milers d’articles sobre catalans en català a Viquipèdia, però no tants sobre cultura catalana en castellà, menys en francès i molts menys en anglès. Com podem difondre la nostra cultura a escala internacional si encara estem intentant compilar-la en la nostra pròpia llengua? Com podem accedir a informació que no està escrita en cap de les llengües que dominem? La defensa del multilingüisme en línia obre tantes oportunitats com reptes.

mapa elements geolocalitzatsMapa d’elements geolocalitzats a Wikidata, octubre 2015

Les dades són maques. Les dades són informació

Per aquesta i moltes altres raons, el 2012 es va crear Wikidata, una base de dades col·laborativa i multilingüe que té l’objectiu de proporcionar una font comuna per a certs tipus de dades, com dates de naixement, coordenades, noms, registres d’autoritats, gestionada de manera col·laborativa per voluntaris d’arreu del món. Així, quan hi ha un canvi de govern, només cal actualitzar l’element corresponent de Wikidata i automàticament s’actualitzarà en totes aquelles aplicacions que hi estiguin vinculades, sigui Viquipèdia o qualsevol aplicació de tercers. No cal inventar la roda cada vegada. Aquest model de col·laboració ajuda a reduir la disglòssia cultural existent, ja que comunitats petites poden tenir un impacte global més gran d’una manera molt més eficient. A mitjà termini, tota consulta a Wikidata inclourà les dades d’arreu, no només d’aquelles cultures o comunitats històriques amb capacitat d’influència. Si per exemple fem una consulta sobre «doctors llicenciats abans dels 20 anys», no només ens mostrarà els doctors francesos o anglesos, sinó que també ens en podrà mostrar de taiwanesos o andorrans.

Aquest projecte obre tot un nou món de possibilitats tant per col·laborar-hi com per fer ús de les seves dades: Wikidata game ens permet fer milers de petites contribucions tot jugant, fins i tot des del mòbil, mentre esperem el bus. Inventaire permet a la gent compartir els seus llibres favorits, histropedia ens mostra una representació gràfica de la història. Científics d’arreu del món hi carreguen les seves bases de dades de recerca i el sector cultural està construint una base de dades amb totes les pintures del món. Tots aquests projectes funcionen amb el motor de Wikidata, que s’està convertint en un nou estàndard a escala mundial.

I per què Wikidata i no un altre? Sovint a Internet els estàndards no s’esdevenen per la seva capacitat de generar autoritat, sinó per la capacitat de generar tràfic i per la seva capacitat d’actualització. No guanya el millor, sinó el que concentra més gent i s’actualitza més ràpid, i aquest és un dels punts forts del projecte, que hi ha milers de voluntaris actualitzant constantment la informació. El resultat és que qualsevol aplicació o projecte relacionat amb les grans dades o big data ja es pot aprofitar de tot aquest coneixement estructurat, i de manera gratuïta. Assumint això, cal repensar quin paper hi volen tenir els agents de coneixement clàssics (universitats, centres de recerca, institucions culturals) i quin és o serà el rol dels repositoris d’autoritats a escala mundial, quan noves eines els estan mapant i interconnectant, tot creant una nova centralitat. Un dels reptes amb els quals es troben les institucions culturals és la manca de coincidència de criteris estandarditzats a l’hora de documentar una obra d’art dins el seu catàleg, per exemple: mides amb marc, sense marc, amb passepartout o sense, descripcions en format text en camps número… Cal ordenar les pròpies dades abans d’obrir-se al món: ser obert significa ser interoperable. Moltes institucions ja s’hi estan adaptant: gestores d’autoritats com VIAF ja col·laboren obertament amb Wikidata. El MoMA també ho incorpora al seu catàleg. A Catalunya, la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Amical Wikimedia, lidera un dels projectes pioners en aquest camp, amb l’objectiu de crear una base de dades en obert de tot el modernisme català.

pedra rosetta

Les dades no són coneixement. Les dades no són objectives

Les dades per si soles no són coneixement. Són informació. Amb l’aparició d’una nova ecologia molt densa de dades a l’abast de tothom correm el risc d’intentar simplificar excessivament el món: simplement descrivint-lo, encara que sigui de manera molt detallada, no tenim per què entendre’l. Sabent que Dostoievski va néixer el 1821, va morir el 1881 i que era existencialista no entenem ni Dostoievski ni l’existencialisme. Ara més que mai necessitem eines que ens ajudin a contextualitzar la informació, a tenir un criteri propi, a generar coneixement basant-nos en aquesta informació, i que fomentin una societat amb un fort esperit crític. Tampoc no cal oblidar que ‒per si mateixes‒ les dades no són objectives, encara que aparentin una suposada neutralitat. La selecció de dades a documentar és un biaix en si mateix. Analitzar o no el sexe, origen, religió, alçada, color d’ulls, posicionament polític, nacionalitat d’un grup humà pot condicionar l’anàlisi posterior. La codificació o no d’una dada en particular dins d’un conjunt pot informar i camuflar una realitat alhora. Sense interpretació les dades no serveixen de res.

Tothom coneix l’efecte que va tenir l’aparició de Viquipèdia sobre les enciclopèdies clàssiques en paper. Quins efectes tindrà Wikidata? Seguint la filosofia wiki, la feina es va fent de manera col·laborativa, asimètrica, però de manera continuada. Tothom pot col·laborar en la creació i el manteniment dels continguts, però també dels vocabularis, de les propietats dels elements i de les taxonomies amb què es classifica la informació. Estem decidint com organitzem la informació del món i ho estem fent d’una manera oberta i participativa, com un exemple del que es pot arribar a fer amb la tecnologia. Sabem que el coneixement humà evoluciona per acumulació, que la cultura occidental és essencialment heretada. La nostra realitat és d’una manera determinada gràcies als avenços tecnològics, socials, polítics i filosòfics dels qui ens van precedir. És per això que les generacions d’avui no hem de descobrir l’electricitat, aprofitem els esforços dels nostres avantpassats. En canvi, amb Internet per primera vegada podem ser partícips d’un dels fenòmens que marcarà la història de la humanitat: estem definint i generant un nou ecosistema informatiu sobre el qual es basarà una possible nova revolució cognitiva, amb la sort que hi podem participar, qüestionar-lo i millorar-ho mentre es genera. Entre tots podem participar en un projecte històric a l’alçada dels grans avenços de la humanitat. Podem crear una nova pedra de Rosetta que serveixi de clau oberta i transparent per desxifrar el món d’avui dia i qui sap si com a font documental per a generacions o civilitzacions futures. Fem-nos-en responsables.

El món ja hi era. Nosaltres també

Aquest blog comença el febrer del 2016 (trendsetter total) però abans de la seva existència ja havia publicat alguna cosa a d’altres llocs. Intentarem recollir les més destacades aquí.